วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หากยังต้องทำงานอยู่ที่ทำงาน

    ปัจจุบันรัฐบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชนกักตัวเองอยู่ในบ้านโดยเอางานมาทำที่บ้านซึ่งเป็น   โครงการ” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ “ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นโดยทางรัฐบาลเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทย

มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากบ้านทุกหลังส่วนใหญ่ก็จะมีการปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอยู่แล้วดังนั้นทุกคนจึงสามารถใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี้ทำงานที่บ้านได้ตัวที่พนักงานแต่ละคนจะได้รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่ใกล้ชิดกันจนเกินไปและนำมาซึ่งลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้

ดังนั้นมาตรการนี้จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับทางบริษัทต่างๆว่าหากหน่วยงานไหนของบริษัทนั้นๆสามารถที่จะนำกลับมาทำที่บ้านได้ก็ขอให้พนักงานเหล่านั้นเป็นการทำงานที่บ้านแทนที่จะเดินทางไปทำงานที่ทำงานแน่นอนว่าผลตอบรับค่อนข้างดีสำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแต่ก็จะมีบางบริษัทหรือบางหน่วยงานที่ไม่สามารถที่จะให้ประชาชน

ทำงานอยู่ที่บ้านได้เนื่องจากกระบวนการทำงานนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานดังนั้นก็จะมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังต้องเดินทางไปทำงานในสถานที่ทำงานของตนเองในทุกๆวันบทความนี้จึงจะเป็นการแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหากต้องทำงานอยู่ที่ทำงาน 

  1. พยายามทำความสะอาดโต๊ะทำงานและอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานของตัวเองบ่อยบ่อย และบริษัทหรือโรงงานต้องหมั่นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกๆชั่วโมง
  2. ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในที่ทำงานหรือออกมานอกพื้นที่ทำงาน
  3. หากที่ทำงานมีหน้าต่างควรเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเท หากงดการใช้แอร์ได้จะยิ่งดี 
  4. ใช้เจลแอลกอร์ฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อยบ่อย รวมถึงการล้างมือบ่อยบ่อยในระหว่างวันของการทำงาน
  5. พยายามไม่ใช้ลิฟท์ เพราะเป็นพื้นที่อับ และคนจะเข้าไปใช้บริการรวมกันมาก หากเป็นไปได้แนะนำการเดินขึ้นบันไดแทน
  6. การส่งเอกสาร หรือการส่งสิ่งของให้กับคนอื่น ต้องมีการล้างมือ หรือใช้เจลทำความสะอาดมือก่อนที่จะยื่นของให้กับบุคคลอื่นและเมื่อยื่นของเสร็จแล้วก็ให้ทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือล้างมืออีกครั้ง
  7. สำหรับการทำงานหากจะต้องมีการประชุมกันนั้น จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมและตอนที่ประชุมกันนั้นจะต้องมีการจัดโต๊ะที่ประชุมให้นั่งห่างกันประมาณ 1 เมตรและให้มีจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมน้อยที่สุด ที่สำคัญเปิดประตูหน้าต่างที่ทำให้อากาศถ่ายเท
เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร