โครงการเด็กไทยมีสุขภาพที่ดี 

สำหรับโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่บ่งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของอาหารสำหรับเยาวชนไทยซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเด็กเด็กเรานั้นมีกิจกรรมในการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายได้น้อยลงกว่าเดิมแถมยังทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก โภชนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายได้น้อยลงดังนั้นจึงเป็นที่มาของการมีน้ำหนักเกิน 

และเป็นการนำไปสู่โรคอ้วนสำหรับกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นจึงมีการก่อตั้งโครงการเด็กไทยภาพที่ดี จึงได้ก่อตั้งโครงการนี้เพื่อเป็นการให้เยาวชนไทยมีการบริโภคอาหารที่สามารถส่งผลประโยชน์ไปถึงการดำเนินชีวิตของเด็กเด็กนั่นเอ 

โครงการนี้ได้เริ่มทำขึ้นในปี 2547 โดยจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนที่เป็นระดับประถมที่อยู่ในบริเวณของกรุงเทพมหานครและโครงการเหล่านี้ก็ได้ทำการขยายไปทั่วทั้งประเทศเมื่อปี 2548 

เป้าหมายของโครงการนั่นก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นการทำให้ชีวิตมีคุณภาพโดยเด็กเรานั้นจะมีอายุประมาณแปดถึง 12 ปีและเหล่าบรรดาคุณครูใน โรงเรียนที่มีมากกว่า 2000 แห่งโดยแต่ละปีนั้นคาดว่าความรู้เหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ไปถึงครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นด้วย 

สำหรับโครงการนั้นได้มีการสอนวิธีที่หลากหลายรวมทั้งนำสื่อต่างๆ

เพื่อเป็นการสอดแทรกให้มีความรู้คู่กับกิจกรรมที่เป็นภาคสนามโดยมีการจัดสลับหมุนเวียนกันไปในด้านเนื้อหาของโครงการนั้น ถือได้ว่าได้พัฒนามาจากโภชนาการโดยสาธารณสุขซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและสื่อต่างๆเรานี้จะให้ความรู้และช่วยให้สุขภาพของเด็กเด็กแข็งแรงได้ภายใต้แนวคิดหลักคือโภชนาการที่สมดุลย์และการออกกำลังกาย 

สำหรับภายใต้โครงการเด็กไทยสุขภาพดีนี้จะมีการจัดสัมมนาเราบรรดาคุณครูทั่วทุกภาคของประเทศและยังทำการจัดประกวดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ใหม่โดยมีการชวนเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ สำหรับประเด็นหลักที่จัดในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้เราครูอาจารย์สอนเด็กอย่างถูกวิธีนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ทำให้เด็กมีสุขภาพดีแต่นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับเด็กเรานั้นด้วยว่าเด็กเรานั้นสามารถทำตามอย่างที่ครูสอนหรือตามโครงการที่ได้มีมาหรือเปล่าเพราะนอกจากจะเป็นการสอนในโรงเรียนแล้วเด็กควรที่จะไปทำที่บ้านด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการทำให้สุขภาพแข็งแรงดังโครงการที่มีการสร้างไว้ แต่หากเด็กเรานั้น ไม่นำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง  

เรื่องนี้ถูกเขียนใน โครงการเพื่อสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร